Декларация за поверителност

Въведение

Тази декларация за поверителност се прилага към уебсайта на „Медилайф Интернешанъл“ ООД (https://happyfrizz.bg), гр. София наричан по-долу Уебсайт и описва начина, по който обработваме лична информация и предлаганите на Вас възможности за избор относно събирането, използването, достъпа до лична информация, както и начините за актуализиране и коригиране на Вашата лична информация.

Събиране и обработване на лични данни

Като посетител не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате този Уебсайт. Въпреки това, Уебсайтът може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. В този случай (Уебсайтът съдържа системи или приложения, които се използват за обработване на лични данни за различни цели, например за отстраняване на аварии след подаване на сигнали от ваша страна), Вашето съгласие за обработване на личните ви данни ще бъде поискано и получено от съответния администратор на лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, съответната информация за събиране и обработване на личните данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.

Примери за информация за нашите клиенти, която събираме, включва имена, адреси, имейл адреси и телефонни номера. Част от информацията, събрана от „Медилайф Интернешанъл“ ООД, може да се тълкуват като „лични данни”.

Всяка персонална информация, която ние събираме ще бъде използвана единствено за целта да осигурим нашите услуги и същата ще бъде съхранявана за период, който не надвишава нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство.

Специфични категории лични данни (чувствителни данни) не се събират и обработват чрез този Уебсайт.

Събираме лична информация по различни причини, като:

  • Предоставяне на абонамент за новини и събития.
  • Осигуряване на обслужване чрез отговор на подадените от вас сигнали, въпроси и молби;

Имейл адрес (валидно само когато има съответен абонамент)

Ако се абонирате за нашите имейл известия, ние ще разполагаме с Вашия имейл адрес. Този адрес ще бъде използван само за това да Ви информираме. Ако искате да се отпишете от нашия списък за имейл известия, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате или като се свържете с нас чрез medilife_bg@abv.bg

Информация за логове, „бисквитки” и интернет маяци

Тази страница събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”. Ние имаме достъп само до обобщена информация за “бисквитки” за функционални цели.

 

Връзки до други електронни страници

Този сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове за удобство на потребителя. Имайте предвид, че „Медилайф Интернешанъл“ ООД, гр. София не носи отговорност за политиките относно конфиденциалността или съдържанието на други сайтове и че във всеки случай, тази Декларация за поверителност не се отнася до тези сайтове. Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Информация относно вашите права:

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас. Имате право също така да се откажете от вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването. Тези права можете да упражните при спазване на съответните процедури за предоставяне на тази информация.

 

В случай на неудовлетвореност на вашите искания, имате право да подадете сигнал или жалба до КЗЛД или до съда.

Сигурност

„Медилайф Интернешанъл“ ООД, гр. София взема всички необходими и възможни мерки да се защитят личните данни, събирани чрез този сайт и за защитата на тези лични данни от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Трябва да имате предвид, че предаването на информация по интернет не е 100% безопасно въпреки използваната от нас криптирана връзка (https). По-специално, електронно съобщение, изпратено до или от този сайт може да не бъде безопасно и Вие следва да бъдете особено внимателни при вземането на решение каква информация можете да ни изпратите по електронната поща.

Безопасност на Вашата лична информация

Ние възнамеряваме да пазим доверената ни лична информация и да я третираме безопасно, в съответствие с тази декларация за поверителност. „Медилайф Интернешанъл“ ООД, гр. София осигурява физически, административни и технически мерки, разработени за защита на Вашата лична информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Изискваме също по договор и нашите доставчици да защитават такава информация от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Интернет пространството обаче не е 100 % сигурно и ние не можем да гарантираме безопасността на всяка една лична информация, която ни предоставяте.

 

Актуализации към тази декларация за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме тази декларация за поверителност. Ако променим нашата декларация за поверителност, ще публикуваме преразгледаната версия тук, с посочване на датата на редакцията. Вие се съгласявате периодично да посещавате тези страници, за да се запознаете с и прегледате всички такива редакции. Ако направим съществени промени в нашата декларация за поверителност, може да Ви уведомим и по други начини преди промените да влязат в сила, като например чрез публикуване на уведомление в нашия уебсайт или изпращана на уведомление до Вас. Продължавайки да използвате нашия уебсайт след влезли в сила подобни редакции, Вие приемате и се съгласявате с редакциите и сте обвързани с тях.